سوالات متداول

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد متن پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

ارتباط با ما

آدرس: مشهد ، شهرک صنعتی توس ، فاز2 ، اندیشه 4 ، قطعه 213 ، 214

شماره تماس:

051-354139253 اداری

051-35412936 بازرگانی

051-35413927 بازرگانی

شماره تماس همراه: 09155680415

09387770441

فکس:

051-35413549 دبیرخانه

ایمیل:

bss@lama-electronic.com بازرگانی

eng@lama-electronic.com مهندسی

info@lama-electronic.com اداری

plan@lama-electronic.com برنامه ریزی

plm@lama-electronic.com مدیر کارخانه

qa@lama-electronic.com تضمین کیفیت

rd@lama-electronic.com پژوهش و گسترش

فرم ارتباط با ما