سوئیچ شمع موتور فن پراید-اتومات

کدهای محصول : LM-A40

نام خودرو: پراید کاربراتور

کاربرد: با بالا رفتن دمای سیال اطراف این سنسور در دمای ویژه طراحی شده  سوئیچ دائم وصل داخل سنسور تغییر وضعیت داده و باز می شود، با پایین آمدن دما این سوئیچ در دمای طراحی شده بعدی به حالت عادی خود برمی گردد. (رنج دمایی 88-70 درجه )

This post is also available in: Arabic English