سنسور درجه آب پراید (مهره حرارتی)قرمز

97,000 ریال

کدهای محصول : LM510

نام خودرو: پراید کاربراتور و انژکتور

کاربرد: این سنسور دمای   آب موتور  را در پشت آمپر نمایش می دهد.

This post is also available in: Arabic English